3.200Đ bộ thiệp hoàn chỉnh không có thêm bất cứ chi phí nào