1901 - 2500Đ
1902 - 2500Đ
1903- 2500Đ
1904 - 2500Đ


1905- 2600Đ
 1905 IH
1906 - 2600Đ
1907-2600Đ
1908-2600Đ
1909-2800Đ
1909-IH
 1910 DO-4200Đ

1910 HONG - 4200Đ
\
1911-TIM NHU

 1911-DO NHUNG

1912 DO NHUNG

1912 HONG SEN

1913 DO NHUNG

1913 VANG NHU
1914 OFFSET
1915 XANH DUONG
1915 DO
1916 OFFSET

1917 OFFSET
1918 OFFSET

1918 IH

1919 OFFSET

1919 IH

 1919-IH2
1921 OFFSET
1922 OFFSET
1923 DO

1923 GO

1924 OFFSET
1925 DO NHUNG

1925 XANH NGOC
1926 CAM
1926 VANG LOT 
1926 TIM SEN
1927 DO
1928 VANG DONG
1928 XANH DUONG
1928 DO

1929 DO NHUNG
 
1929 VANG NHU

1930 DO NHUNG
1930  TIM SEN
 
1931 OFFSET

1932 OFFSET

1933 OFFSET
1934  DO

1934 VANG

1935 DO

1935 VANG

1936 OFFSET

1937 OFFSET

1938 OFFSET
1939 VANG
1939 TIM
1940 BAC NHU
1940 DO NHUNG

MN 1801 VANG

MN 1801 DO

MN 1802 KEM

MN 1802 DO NHUNG
         
MN 1802 VANG

MN 1803 DO
MN 1804 HONG
MN 1804 VANG
 
MN 1804 DO NHUNG
MN 1805 DO NHUNG
MN 1806 VANG
MN 1806 DO NHUNG

MN 1807 DO
MN 1807 KEM
 
MN 1807 HONG PHAN
1808 KEM ANH KIM
MN 1808 DO NHUNG

MN 1808 XANH NGOC

MN 1809 DONG 2 DA
 
MN 1809 DO NHUNG
\
 MN 1809 TIM

MN 1810 DO NHUNG
MN 1810 XANH DUONG
MN 1811 KEM
MN 1811 NHUNG DO

MN 1812 NHUNG DO

MN 1812 XANH DUONG
MN 1813 DO NHUNG

MN 1814 DO NHUNG
MN 1815 DO

MN 1815 VANG DONG
MN 1815 HONG SEN
MN - 1816DO
MN 1816 HONG
MN 1817 HONG
MN 1818 DO NHUNG

MN 1818 KEM NT
MN 1919 DO

MN 1820 HONG
MN  1821 HONG
MN 1822 GO

MN 1823 DO
MN 1824 DO

MN 1824 HONG
MN 1825   HONG

MN 1826 HONG
MN 1827 HONG
MN 1828  HONG
MN 1928 HONG

MN 1830 XANH
MN 1831 HONG
MN 1833 DONG ANH KIM
MN 1833 NHUNG DO
MN 1833 XANH DUONG


SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SỈ-LẺ SẢN PHẨM THIỆP CÁC LOẠI.

Chuyên sản xuất, gia công in ấn, ép kim nhũ, bế nổi 3D cao cấp lịch xuân và các loại thiệp, đặc biệt là Thiệp cưới và Thiệp giáng sinh - Thiệp xuân,Thiệp cưới Minh Nguyên với xưởng sản xuất đầy đủ máy móc thiết bị xin được tiếp đón Quí Khách đến tham quan đặt hàng, (tất cả những mẫu thiệp đăng trên web đều có hàng và đơn giá đăng dưới Hình ảnh và mã số thiệp là đầy đủ cho bộ thiệp bao gồm: Thiệp Báo Tin + Thiệp Mời + Bì Thư + Thiết Kế + In nội dung...còn nhiều mẫu thiệp chúng tôi chưa cập nhật trên web, Kính mời Quý Khách đến xem trực tiếp tại xưởng) Hotline: Điện thoại cố định: 3.9907242(Chị Tiên), Di Động: 0908366312 (Anh Minh)

xin Quý Khách xem sơ đồ chỉ đường ở cuối trang

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI